Velkommen til Drammen Baptistmenighet

Program Baptistenes lederkonferanse 9.-11. mars 2018
Scandic Ambassadeur i Drammen

”Ledet av Gud, preget av omsorg, plass for alle”

Med en lengsel etter et fellesskap og en atmosfære preget av Den hellige ånds nærvær, slik at vi bindes sammen i Guds kjærlighet og våger å være sårbare i møte med hverandre.

Helt siden 1905 har Drammen Baptistmenighet vært tilstede i byen. Her samles barn og voksne, eldre og yngre, nye landsmenn og dem med flere generasjoners aner i byen.

Det inviteres til gudstjenester som passer for alle generasjoner, til klubb for tenåringer, familiesamlinger, kvinnegrupper, bibelgrupper, øvelser for lovsangsbandet og koret.

Troen på Jesus står i sentrum i menighetens virksomhet og liv!

Drammen

 

Velkommen til å besøke Baptistkirken i Drammen. Du finner oss på Gåtorget på Strømsø.