Velkommen til Drammen Baptistmenighet

”Ledet av Gud, preget av omsorg, plass for alle”

Med en lengsel etter et fellesskap og en atmosfære preget av Den hellige ånds nærvær, slik at vi bindes sammen i Guds kjærlighet og våger å være sårbare i møte med hverandre.

Helt siden 1905 har Drammen Baptistmenighet vært tilstede i byen. Her samles barn og voksne, eldre og yngre, nye landsmenn og dem med flere generasjoners aner i byen.

Det inviteres til gudstjenester som passer for alle generasjoner, til klubb for tenåringer, familiesamlinger, kvinnegrupper, bibelgrupper, øvelser for lovsangsbandet og koret.

Troen på Jesus står i sentrum i menighetens virksomhet og liv!

Drammen

 

Velkommen til å besøke Baptistkirken i Drammen. Du finner oss på Gåtorget på Strømsø.