Visjon

”Ledet av Gud, preget av omsorg, plass for alle”

Med en lengsel etter et fellesskap og en atmosfære preget av Den hellige ånds nærvær, slik at vi bindes sammen i Guds kjærlighet og våger å være sårbare i møte med hverandre.

Med ”ledet av Gud”, forstår vi:

  • Menigheten søker å være ledet av Gud, slik vi til enhver tid forstår det ut fra Bibelen og tiden vi lever i
  • ”Guds vilje” er overordnet prinsipp for ledelse av menigheten. Det er imidlertid ingen av oss – verken som ledere eller medlemmer – som er gitt å ha oversikt og eierskap til begrepet ”Guds vilje”. Vi ønsker derfor å være lydhøre og åpne for medlemmenes innspill og tanker, og tror at det er i fellesskapet vi kommer nærmest en forståelse av hva Guds vilje innebærer.

Med ”plass for alle”, forstår vi:

  • Menigheten ønsker å være åpen for alle som ærlig søker plass i fellesskapet.
  • At vi har en selvforståelse av at vi har plass for alle, forplikter oss til alltid å tenke på hvordan dette kan komme til uttrykk i gudstjenester og andre samlinger.
  • At vi har en selvforståelse av at vi har plass for alle, forplikter oss til alltid å tenke på hvordan vi best mulig kan nå ut til nye mennesker.

Med ”preget av omsorg”, forstår vi:

  • Menigheten har omsorg for sine medlemmer, gjennom inkludering, forbønn, positiv omtale, besøk og hjelp i livskriser.
  • Menigheten må derfor alltid være aktive i å tenke over hvordan dette kommer til uttrykk.