I august starter utskifting av taket

Skifte av utvending tak på den eldste delen av kirkebygget er siste del av det omfattende restaurerings- og byggearbeidet menigheten har holdt på med siden slutten av 1980-tallet.

Kirkebygget, slik det ble oppført i 1907 med hovedbygningen til venstre, som fortsatt står og nå skal få nytt taktekke. Kirkebygget i Jugendstil er tegnet av den legendariske Drammensakitekt, N P Nilsen.

Av Roger Dahl

Kirkebygget, som ble bygget allerede i 1907 har i alle år vært «hjemmet» der Drammen Baptistmenighet har hatt sin virksomhet. Taket som nå skal skiftes er på rundt 300 kvadratmeter, og blir med det den siste enkeltbiten i renoveringsarbeidet av kirken.

Arbeidet med utskifting av taket er satt ut til entrepenørfimaet Bogen og Mathisen, som etter planen skal starte opp arbeidet 11. august. Gammelt taktekke (sementstein fra 1957), med sløyfer, lekter og papp skal fjernes. Først da vil en se hvordan bordtaket fra 1907 er. Forhåpentligvis er det bare mindre skader i dette, men noen råteskader kjenner vi til. Utbedring av disse er tatt med i tilbudet, der det også er lagt inn en buffer for ytterligere skader på taket.

I etterkrigsårene ble sidebygningen bygget om til et forretningslokale og en bolig for menighetens pastor. Hovedbygget ble bygget om innvendig, men beholdt i stror grad utseendet utvendig. Arkiteken ddenne gang var Nilsen jr, som førte arven videre.

Tilbudet fra entreprenøren er på 1.650 000, inkludert en buffer for ukjente råteskader. I anleggsperioden vil hele bygget få et ekstra anleggstak over, slik at en kan arbeide uavhengig av været. Etter føringer fra kommunen om nytt taktekke, da bygget er registrert med verneklasse, vil ennå legge stein som er så lik som den opprinnelige steinen som mulig. Det betyr at det vil bli lagt på rødlig tegnstein på taket.

Kirkebygget som det ser ut i dag. Hovedfasaden er inntakt, og ny og tjenlig sidebygning ble innviet i 1990. Et arbeid menigheten fikk Byggeskikksprisen for. Arkitekt var Trond Fossen. Senere har det blitt bygget til en fløy bak kirken, blitt tilrettelagt med rømningstrapper og handikappramper. Arkitekt for de siste endringene har vært Trond Martens.

Siden slutten av 1980-tallet har menigheten brukt rundt ni millioner kroner (beløpet er ikke inflasjonsjustert) til restaurering , bygging av nytt menighetssenter i tilknytning til kirkebygget og tilrettelegging for moderne krav til bygningsmassen. Ved siste årsskifte hadde menigheten drøyt halvannen million i gjeld. Det er således en betydelig frivillig innsats, både i form av pengegaver til prosjektet, og også arbeidsinnsats på deler av arbeidene som er utført.

Arbeidene som starter midt i august er planlagt til å vare tre måneder. Eiendomsutvalgt følger prosessen på vegne av menigheten.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.